Αρχική Σελίδα Προηγούμενη σελίδα

wpe1E.jpg (23207 bytes)

Στους βιότοπους που υπάρχουν στα ΝΔ παράλια του Ν. Ροδόπης θα συναντήσει κανείς πολλά σπάνια πουλιά που ξεχειμωνιάζουν στις λίμνες της περιοχής.

Αρχική Σελίδα Προηγούμενη σελίδα